geodetické práce
Zaměření přípojek inženýrských sítí

Kdy (při realizaci jakých projektů) a proč se zaměřují přípojky inženýrských sítí...

Zaměřujeme:

  • plynovodní přípojky
  • vodovodní přípojky
  • kanalizační přípojky
  • přípojky NN (nízkého napětí)
<obrázek přípojky?>
<obrázek s mapou se zaměřenými přípojkami?>
 
REALIZOVANÉ PROJEKTY

Distribuční centrum Kaufland

Distribuční centrum Kaufland

Logistický areál Nemilany

Logistický areál Nemilany

Mafra Olomouc

Mafra Olomouc