geodetické práce
Vytyčení stavby nebo pozemku

Rodinné domy před zahájením stavby

Před samotným zahájením stavby je vyžadováno její vytyčení odpovědným geodetem. Vytyčení předem konzultujeme se stavebníkem či prováděcí stavební firmou a řídíme se jejich požadavky.

 
REALIZOVANÉ PROJEKTY

Distribuční centrum Kaufland

Distribuční centrum Kaufland

Logistický areál Nemilany

Logistický areál Nemilany

Mafra Olomouc

Mafra Olomouc