geodetické práce
Zaměření inženýrských sítí

U inženýrských sítí zaměřujeme jak hlavní řády, tak i jejich přípojky.

 Typy inženýrských sítí:

  • kanalizace
  • vodovod
  • plyn
  • telekomunikace (optické, metalické kabely)
  • teplovod
 
REALIZOVANÉ PROJEKTY

Distribuční centrum Kaufland

Distribuční centrum Kaufland

Logistický areál Nemilany

Logistický areál Nemilany

Mafra Olomouc

Mafra Olomouc